Wydarzenia
Powrót
26-09-2019
Festiwal Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych

W dniach 26-29 września, nowosądeckie organizacje pozarządowe przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza, będą świętować, integrować się oraz promować swoją działalność wśród mieszkańców miasta.

Festiwal rozpocznie się w czwartek o godz. 16.00 uroczystym otwarciem Świetlicy Osiedlowej na os. Przydworcowe, przy ul. Żółkiewskiego 23, podczas którego dodatkowo zostanie zainicjowana działalność centrum społecznościowego pn. Miejsce Aktywności Mieszkańców. W spotkaniu udział wezmą zainteresowani mieszkańcy Nowego Sącza oraz lokalne organizacje trzeciego sektora. Wśród działań integrujących przewidziano m.in. animacje dla dzieci, osiedlowe pogaduszki przy poczęstunku oraz koncert muzyczny.

W drugim dniu Festiwalu w Ratuszu odbędzie się X Forum Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych, podczas którego zostanie wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub lidera oraz warsztaty pt. Jak efektywnie zarządzać wolontariatem, by pozyskać i utrzymać wolontariuszy?

W sobotę, podczas Pikniku organizacji pozarządowych, na płycie Rynku, mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli okazję bliżej zapoznać się z lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami i klubami, które będą prezentować się na stoiskach przy Ratuszu. Obok pokazów artystycznych, ratownictwa, odbędą się warsztaty malarskie i edukacyjne, wystawy malarskie i fotograficzne, animacje dla małych i dużych oraz konkurs z nagrodami dotyczący znajomości lokalnych organizacji. Dodatkowo podczas Pikniku odbędzie się zbiórka publiczna dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Sączu.

W ostatnim dniu Festiwalu, tj. w niedzielę, w Galerii Trzy Korony, odbędą się Targi Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych, podczas którego mieszkańcy Nowego Sącza będą mieli ponowną możliwość bliższego poznania lokalnych organizacji. Nie zabraknie w tym dniu animacji, występów scenicznych i ciekawych prezentacji.

Ponadto, w dniach 26 i 27 września organizacja Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone włączając się do festiwalowego świętowania  zaprasza do siebie mieszkańców Nowego Sącza na bezpłatną wspinaczkę na hasło: „wspinanie na ścianie”.

W Nowym Sączu istnieje ponad 300 organizacji pozarządowych o różnym profilu działania. Większość z tych podmiotów działa na rzecz naszej lokalnej społeczności aktywizując ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzbogacając życie lokalne oraz kształtując liderów społecznych.  Dzięki podmiotom trzeciego sektora wypełniane są luki m.in. w publicznym systemie zdrowia, edukacji, usługach  socjalnych czy kulturze  zapewniając obywatelom dobra i usługi  adekwatne do ich potrzeb i lokalnej sytuacji. 

Wstęp na wszystkie  festiwalowe  wydarzenia jest wolny.

Program Festiwalu Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych

 

  • 26 września (czwartek) w godz. 16:00-19.00, ul. Żółkiewskiego 23

- uroczyste otwarcie Świetlicy Osiedlowej na os. Przydworcowe oraz Miejsca Aktywności Mieszkańców, animacje dla dzieci, koncert Lech Zwoliński, osiedlowe pogaduszki, poczęstunek

- Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone, w godz. 10.00-18.00, ul. 29 Listopada 21, wejście bezpłatne dla mieszkańców Nowego Sącza na hasło: wspinanie na ścianie

 

  • 27 września (piątek) w godz. 8.30-13.00, Rynek 1, Sala Ratuszowa

- X Forum Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych

wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji/lidera

warsztaty Jak efektywnie zarządzać wolontariatem, by pozyskać i utrzymać wolontariuszy?

- Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone, w godz. 10.00-18.00, ul. 29 Listopada 21, wejście bezpłatne dla mieszkańców Nowego Sącza na hasło: wspinanie na ścianie

 

  • 28 września (sobota) w godz. 11.00-18.00, płyta Rynku

Piknik Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych

- prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych (pokazy sportowe, artystyczne, ratownictwa, warsztaty malarskie i edukacyjne, pogadanki, degustacje, wystawy malarskie i fotograficzne, prezentacja zwierząt egzotycznych),

- zbiórka publiczna dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Sączu,

- animacje dla małych i dużych oraz konkursy z nagrodami,

- plener malarski „Moje Miasto”

- koncerty lokalnych talentów;

 

  • 29 września (niedziela) w godz. 11.00-15.00, Galeria Trzy Korony

Targi Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych,

- prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych

Organizacje biorące udział w Festiwalu: Centrum Edukacji Międzykulturowej, Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu Lachy, Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Pasjonatów Terrarystki Gadziarnia, Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie, Klub Sportowy Start, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Polskie Zrzeszenie Aikido, Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin, Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, Fundacja Stałego Rozwoju, Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Twórczych, Sądeckie Towarzystwo Lotnicze, Fundacja Ostoja, Stowarzyszenie do walki z bezdomnością zwierząt „Przytul mnie”, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid, Stowarzyszenie Sądecki Elektryk, Stowarzyszenie Sursum Corda, Fundacja Teatr Nowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem, Klub Wspinaczkowy Boulder-Zone, Klub Aktywnych Mam, OSP Biegonice, Federacja Konsumentów oddz. Nowy Sącz, Liga Ochrony Przyrody oddz. Nowy Sącz, Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddz. Nowy Sącz.